Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
322 
Názov druhu školy
Športové gymnázium 
Skratka názvu druhu školy
ŠPORT.GYM. 
Skrátený názov druhu školy
Gymnázium športové 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
0923