Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
331 
Názov druhu školy
Hud. a dram. konzervatórium 
Skratka názvu druhu školy
KONZ. 
Skrátený názov druhu školy
Konzervat. hud. a dram. 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
0925