Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
443 
Názov druhu školy
Dopravná akadémia 
Skratka názvu druhu školy
DOPR. AK. 
Skrátený názov druhu školy
Dopravná akadémia 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09241