Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
471 
Názov druhu školy
Stredná umelecká škola 
Skratka názvu druhu školy
SUŠ 
Skrátený názov druhu školy
Str. umelecká škola 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
0925