Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
491 
Názov druhu školy
Policajná SOŠ 
Skratka názvu druhu školy
SOŠ POLIC. 
Skrátený názov druhu školy
Policajná SOŠ 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09241