Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
492 
Názov druhu školy
SOŠ požiarnej ochrany 
Skratka názvu druhu školy
POŽ. ŠKOLA 
Skrátený názov druhu školy
SOŠ požiarnej ochrany 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09241