Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
514 
Názov druhu školy
ŠMŠ pre deti s naruš.komun.sch 
Skratka názvu druhu školy
ŠPEC. MŠ 
Skrátený názov druhu školy
ŠMŠ pre naruš. kom. sch 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09112