Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
312 
Forma organizácie
Banka-štátny peňažný ústav 
Skratka
Ban