Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
801 
Forma organizácie
Obec (obecný úrad) 
Skratka
ObÚ