Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
901 
Forma organizácie
Zastupiteľ.orgány iných štátov 
Skratka
ZaO