Právne formy organízácií - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
931 
Forma organizácie
Zastúpenie zahr.právnick.osoby 
Skratka
ZaZ