Vyučovacie jazyky - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
240 
Názov vyučovacieho jazyka
Slovenský - ukrajinský  
Skratka
S-U