Okresy - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
206 
Názov
Skalica 
Skratka
SI