Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
299 
Názov
obec v Trnavskom VÚC 
IČO
 
Skratka
oTA