Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
400 
Názov
Okresný úrad Nitra 
IČO
99000004 
Skratka
NI