Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
600 
Názov
Okresný úrad B. Bystrica 
IČO
99000006 
Skratka
BC