Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
800 
Názov
Okresný úrad Košice 
IČO
99000008 
Skratka
KI