Zoznam škôl a školských zariadení (30.4.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000159301 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
036126624 
Názov
Stredná odborná škola 
Skrátený názov
SOŠ (bývalé SOU) 
Ulica
Vinohradnícka 8 
Obec
Prievidza - 513881 
Obec (názov)
Prievidza 
PSČ
97101 
Kód okresu
307 
Stav
2 - Bez detí, žiakov, poslucháčov 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0465439831 
Faxové číslo
5422432 
Email
soup.priev@stonline.sk 
Web adresa
www.soup-pd.edupage.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
390 - Trenčiansky samosprávny kraj 
Druh školy
Stredná odborná škola - 410 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
jan.hruska@stonline.sk 
Zástupcovia
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1958-09-01 
Dátum zániku
2009-02-25 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-06-14 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
36126624 
Eduid
100004298