Zoznam škôl a školských zariadení (30.4.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
050429256 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000586722 
Názov
Základná škola s materskou školou sv. Uršule 
Skrátený názov
ZŠ s MŠ sv. Uršule 
Ulica
Nedbalova 4 
Obec
Bratislava-Staré Mesto - 528595 
Obec (názov)
Bratislava-Staré Mesto 
PSČ
81101 
Kód okresu
101 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
54432778 
Faxové číslo
 
Email
riaditelka@zsmsursule.sk 
Web adresa
zsmsursule.edupage.org 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Základná škola - 211 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
riaditelka@zsmsursule.sk 
Zástupcovia
Tatiana Ivicová, Mgr. 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2016-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2017-09-05 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00586722 
Eduid
100017709