Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000686964 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000168637 
Názov
Súkromná stredná odborná škola 
Skrátený názov
Súkromná SOŠ 
Ulica
Ulica SNP 1253 
Obec
Poprad - 523381 
Obec (názov)
Poprad 
PSČ
05801 
Kód okresu
706 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0527860131 
Faxové číslo
7860154 
Email
sekretariat@souspp.edu.sk 
Web adresa
www.ssossnp.edupage.org 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
790 - Prešovský samosprávny kraj 
Druh školy
Stredná odborná škola - 410 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
riaditel@souspp.edu.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1923-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
751 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00168637 
Eduid
100012483 
Eduid kmeňové
100012483 
Kód kmeňový
000686964