Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
031819478 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000001 
Názov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Centrum PPP a prevencie 
Ulica
Martina Rázusa 30 
Obec
Malacky - 508063 
Obec (názov)
Malacky 
PSČ
90101 
Kód okresu
106 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0347724293 
Faxové číslo
 
Email
pppmalacky@gmail.com 
Web adresa
www.cpppapma.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum ped-psych. por. a prev - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
kovarovadana@stonline.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1997-05-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-13 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000001 
Eduid
100001056