Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
036154601 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000331007 
Názov
ABC Centrum voľného času 
Skrátený názov
Centrum voľného času 
Ulica
Hlavná 79/48 
Obec
Stropkov - 527840 
Obec (názov)
Stropkov 
PSČ
09101 
Kód okresu
711 
Stav
6 - Vyradená 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0547424500 
Faxové číslo
 
Email
abccvcsp@centrum.sk 
Web adresa
www.abccvc.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
790 - Prešovský samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum voľného času - 831 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
riaditel@abccvc.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1997-08-01 
Dátum zániku
2014-06-30 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-04 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00331007 
Eduid
100013628