Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
037813137 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000315052 
Názov
Základná škola s materskou školou 
Skrátený názov
Základná škola s MŠ 
Ulica
Školská 219/3 
Obec
Žaškov - 510254 
Obec (názov)
Žaškov 
PSČ
02721 
Kód okresu
503 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0435892235 
Faxové číslo
 
Email
riaditelzaskov@gmail.com 
Web adresa
www.zszaskov.edupage.org 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Základná škola - 211 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1970-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-06-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00315052 
Eduid
100007506