Zoznam škôl a školských zariadení (30.4.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
037860712 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000310964 
Názov
Základná škola s materskou školou 
Skrátený názov
Základná škola s MŠ 
Ulica
1. mája 144 
Obec
Prašice - 505374 
Obec (názov)
Prašice 
PSČ
95622 
Kód okresu
406 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0385391225 
Faxové číslo
 
Email
zssmsprasice@gmail.com 
Web adresa
www.zssmsprasice.edupage.org 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Základná škola - 211 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Zástupcovia
Miriam Hajrová, Mgr. 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2005-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2017-12-15 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00310964 
Eduid
100006064