Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
042014891 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
035593008 
Názov
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta 
Skrátený názov
SOŠP sv.A-S a B 
Ulica
1. mája 7 
Obec
Trenčín - 505820 
Obec (názov)
Trenčín 
PSČ
91101 
Kód okresu
309 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0326529405 
Faxové číslo
6529406 
Email
zunladni@zsasbtn.sk 
Web adresa
www.pasatn.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
390 - Trenčiansky samosprávny kraj 
Druh školy
Pedagogická a sociálna akadémia - 484 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
hulila@centrum.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2006-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
35593008 
Eduid
100004600 
Eduid kmeňové
100004600 
Kód kmeňový
042014891