Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
042217385 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000314072 
Názov
Centrum voľného času 
Skrátený názov
Centrum voľného času 
Ulica
1. mája 1255 
Obec
Krásno nad Kysucou - 509248 
Obec (názov)
Krásno nad Kysucou 
PSČ
02302 
Kód okresu
502 
Stav
6 - Vyradená 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum voľného času - 831 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2011-09-01 
Dátum zániku
2013-06-30 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-04 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00314072 
Eduid
100007186