Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
050441574 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
090000305 
Názov
Súkromná základná umelecká škola 
Skrátený názov
Súkromná ZUŠ 
Ulica
Školská 11 
Obec
Slovenský Grob - 508225 
Obec (názov)
Slovenský Grob 
PSČ
90026 
Kód okresu
107 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0905173180 
Faxové číslo
 
Email
szus.sl.grob@gmail.com 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
szus.sl.grob@gmail.com 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2016-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
100 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
90000305 
Eduid
100017602 
Eduid kmeňové
100017602 
Kód kmeňový
050441574