Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710003480 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000305987 
Názov
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda 
Skrátený názov
Materská škola - Óvoda 
Ulica
Hlavná 20 
Obec
Hrubý Šúr - 503801 
Obec (názov)
Hrubý Šúr 
PSČ
90301 
Kód okresu
108 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
02-4590313 
Faxové číslo
 
Email
mshrubysur@azet.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
MŠ celodenná starostlivosť - 111 
Vyučovací jazyk
300 - Maďarský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1950-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-06-04 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00305987 
Eduid
100001366