Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710007645 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000162370 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy veterinárnej 
Skrátený názov
Školská jedáleň - SOŠ 
Ulica
Drážovská 8/14 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
95012 
Kód okresu
403 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0377922055 
Faxové číslo
 
Email
sosvetnr@sosvetnr.sk 
Web adresa
www.sosvetnr.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri SŠ - 936 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
cerny@sosvetnr.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1969-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-11-18 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37861298 
Eduid
100005755