Zoznam škôl a školských zariadení (11.9.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710091576 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
031746616 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej 
Skrátený názov
ŠJ - ZŠi s MŠ žiak. SP 
Ulica
Drotárska cesta 48 
Obec
Bratislava-Staré Mesto - 528595 
Obec (názov)
Bratislava-Staré Mesto 
PSČ
81104 
Kód okresu
101 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
62801196 
Faxové číslo
 
Email
zsidrotarska@zsidrotarska.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri ŠI - 932 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1986-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-06-15 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000001 
Eduid
100000016