Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710096864 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
036125105 
Názov
Školská jedáleň pri materskej škole 
Skrátený názov
Školská jedáleň pri MŠ 
Ulica
Lubina 134 
Obec
Lubina - 506184 
Obec (názov)
Lubina 
PSČ
91612 
Kód okresu
304 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0327778406 
Faxové číslo
 
Email
skola@zslubina.edu.sk 
Web adresa
www.zslubina.edu.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
390 - Trenčiansky samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
skola@zslubina.edu.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1973-02-19 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-03-18 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00311731 
Eduid
100003666