Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710100576 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000162043 
Názov
Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Dušana Metoda Janotu 
Skrátený názov
Školská jedáleň pri OA 
Ulica
17. novembra 2701 
Obec
Čadca - 509132 
Obec (názov)
Čadca 
PSČ
02201 
Kód okresu
502 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0414332103 
Faxové číslo
4332103 
Email
jslovakova@oadmj.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri SŠ - 936 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1982-02-15 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2017-09-11 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37808427 
Eduid
100007098