Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710103939 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
036126667 
Názov
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou 
Skrátený názov
ŠJ pri ZŠ s MŠ 
Ulica
Čavoj 35 
Obec
Čavoj - 513938 
Obec (názov)
Čavoj 
PSČ
97229 
Kód okresu
307 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0465450122 
Faxové číslo
5450122 
Email
martaoravcova@centrum.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
390 - Trenčiansky samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri ZŠ - 935 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
martaoravcova@centrum.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2002-07-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-03-18 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00318035 
Eduid
100004043