Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710134466 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000168017 
Názov
Stredisko praktického vyučovania DRUDOP 
Skrátený názov
Stred. prakt.vyučovania 
Ulica
Bajkalská 31 
Obec
Bratislava-Ružinov - 529320 
Obec (názov)
Bratislava-Ružinov 
PSČ
82725 
Kód okresu
102 
Stav
2 - Bez detí, žiakov, poslucháčov 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
53417731 
Faxové číslo
 
Email
drudop@drudop.sk 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Stredisko praktic. vyučovania - 315 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1973-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-04 
Formaz
205 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00168017 
Eduid
100000214