Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710134989 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000167681 
Názov
Stredisko praktického vyučovania pri VD Vzorodev 
Skrátený názov
Stred. prakt.vyučovania 
Ulica
Obchodná 2 
Obec
Topoľčany - 504998 
Obec (názov)
Topoľčany 
PSČ
95501 
Kód okresu
406 
Stav
2 - Bez detí, žiakov, poslucháčov 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0383260111 
Faxové číslo
325065 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Stredisko praktic. vyučovania - 315 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1991-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-04 
Formaz
205 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00167681 
Eduid
100006289