Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710151599 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037866737 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy 
Skrátený názov
Školská jedáleň - ZŠ 
Ulica
Na Hôrke 30 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94911 
Kód okresu
403 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0377732965 
Faxové číslo
 
Email
zsnahorke@email.cz 
Web adresa
www.zsnahorke.edupage.org 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri ZŠ - 935 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1991-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-12-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00308307 
Eduid
100005795