Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710167725 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
030791847 
Názov
Školská jedáleň pri Materskej škole - výdajňa 
Skrátený názov
Školská jedáleň pri MŠ 
Ulica
Dobšinského 2 
Obec
Bratislava-Staré Mesto - 528595 
Obec (názov)
Bratislava-Staré Mesto 
PSČ
81105 
Kód okresu
101 
Stav
2 - Bez detí, žiakov, poslucháčov 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
52491374 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1991-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-04 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00603147 
Eduid
100000010