Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710179561 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
031811540 
Názov
Školský klub detí pri Základnej škole 
Skrátený názov
ŠKD pri ZŠ 
Ulica
Skuteckého 438 
Obec
Gajary - 507890 
Obec (názov)
Gajary 
PSČ
90061 
Kód okresu
106 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0347797228 
Faxové číslo
7797419 
Email
zsgajary@zsgajary.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2002-06-28 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-12 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00304743 
Eduid
100001014