Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710214090 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037812670 
Názov
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou 
Skrátený názov
Školský klub detí 
Ulica
Divina 538 
Obec
Divina - 517488 
Obec (názov)
Divina 
PSČ
01331 
Kód okresu
511 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0415684682 
Faxové číslo
 
Email
zsmsdivina@stonline.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2006-12-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-03-18 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00321214 
Eduid
100008855