Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710214359 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
030852056 
Názov
Školská jedáleň, ako súčasť Spojenej školy sv. Vincenta de Paul 
Skrátený názov
SŠ-Školská jedáleň 
Ulica
Bachova 4 
Obec
Bratislava-Ružinov - 529320 
Obec (názov)
Bratislava-Ružinov 
PSČ
82103 
Kód okresu
102 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
43427453 
Faxové číslo
43427453 
Email
info@vdp.sk 
Web adresa
www.vdp.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri SŠ - 936 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2007-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-06-20 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
42131685 
Eduid
100000206