Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710240678 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
042195969 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť súkromného centra voľného času 
Skrátený názov
EP - Súkr. CVČ 
Ulica
1. mája 4 
Obec
Banská Štiavnica - 516643 
Obec (názov)
Banská Štiavnica 
PSČ
96901 
Kód okresu
602 
Stav
3 - Zrušená činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Centrum voľného času - 831 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2012-09-01 
Dátum zániku
2012-09-01 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
112 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
31620876 
Eduid
100011306 
Eduid kmeňové
100010886 
Kód kmeňový
042195969