Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710243103 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037864742 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého 
Skrátený názov
EP ZUŠ L. Mokrého 
Ulica
1. mája 87/87 
Obec
Prašice - 505374 
Obec (názov)
Prašice 
PSČ
95622 
Kód okresu
406 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0385324569 
Faxové číslo
5324569 
Email
h.ferancova@zus-mokreho.sk 
Web adresa
www.zus-mokrého.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1979-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-09-13 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00311162 
Eduid
100006911