Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710245890 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710261969 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy s materskou školou ako organizačnej zložky Spojenej školy 
Skrátený názov
EP - Špec. ZŠ 
Ulica
Kollárova 4 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94901 
Kód okresu
403 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0376525642 
Faxové číslo
6503634 
Email
ssmudronovanr@gmail.com 
Web adresa
www.ssmudronova.edupage.org 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E02 - Elok. pracovisko rozdielny typ 
Druh školy
ŠMŠ pre deti s autizmom - 510 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2007-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-01-15 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000004 
Eduid
100006953