Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710249497 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
031811027 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Centra voľného času 
Skrátený názov
EP-CVČ 
Ulica
Búdková 21 
Obec
Bratislava-Staré Mesto - 528595 
Obec (názov)
Bratislava-Staré Mesto 
PSČ
81103 
Kód okresu
101 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
52495686 
Faxové číslo
 
Email
lubkask@gmail.com 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Centrum voľného času - 831 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
lubkask@gmail.com 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2009-10-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00603481 
Eduid
100000008 
Eduid kmeňové
100000127 
Kód kmeňový
031811027