Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710253559 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
042316057 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy 
Skrátený názov
EP - Súkr. ZUŠ 
Ulica
Ďumbierska 17 
Obec
Banská Bystrica - 508438 
Obec (názov)
Banská Bystrica 
PSČ
97411 
Kód okresu
601 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
szustalent@gmail.com 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E01 - Elok. pracovisko zhodný typ 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2014-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-07-18 
Formaz
112 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
46193448 
Eduid
100011393