Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710259069 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
047855321 
Názov
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 
Skrátený názov
Súkromné CŠPP 
Ulica
1. mája 54 
Obec
Liptovský Mikuláš - 510262 
Obec (názov)
Liptovský Mikuláš 
PSČ
03101 
Kód okresu
505 
Stav
6 - Vyradená 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum špec.-pedag. poraden. - 873 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2016-09-01 
Dátum zániku
2016-09-02 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-04 
Formaz
112 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
47855321 
Eduid
100017194