Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710265409 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037879405 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy 
Skrátený názov
Školská jedáleň 
Ulica
Ul. Gustáva Hermana 9 
Obec
Levoča - 543292 
Obec (názov)
Levoča 
PSČ
05401 
Kód okresu
704 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0534512593 
Faxové číslo
 
Email
mszeleznicnyriadok@levoca.eu 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
790 - Prešovský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2017-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2017-01-02 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00329321 
Eduid
100017823