Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710274866 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
052547507 
Názov
Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy 
Skrátený názov
ZUŠ pri SŠ 
Ulica
Kollárovo námestie 31/1 
Obec
Mošovce - 512460 
Obec (názov)
Mošovce 
PSČ
03821 
Kód okresu
509 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0434944232 
Faxové číslo
0434944232 
Email
skola@zsmosovce.edu.sk 
Web adresa
www.zsmosovce.edupage.org 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Základná umelecká škola - 250 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2019-06-12 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00316806 
Eduid
100018757 
Eduid kmeňové
100018755 
Kód kmeňový
052547507