Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710274971 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710274319 
Názov
Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy 
Skrátený názov
Výdajná ŠJ MŠ 
Ulica
Nový Salaš 83 
Obec
Nový Salaš - 521809 
Obec (názov)
Nový Salaš 
PSČ
04417 
Kód okresu
806 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
obecnovysalas@gmail.com 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
890 - Košický samosprávny kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2019-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00691283 
Eduid
100018772 
Eduid kmeňové
100018771 
Kód kmeňový
710274319