Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710274998 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
052637395 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy 
Skrátený názov
ŠJ pri ZŠ 
Ulica
Javorová alej 1 
Obec
Chorvátsky Grob - 507911 
Obec (názov)
Chorvátsky Grob 
PSČ
90025 
Kód okresu
108 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri ZŠ - 935 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2019-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00304760 
Eduid
100018776 
Eduid kmeňové
100018774 
Kód kmeňový
052637395